Loading

Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Encsencs Község Önkormányzat
Székhelye: 4374 Encsencs, Fõ utca 31.

Elérhetõsége:

Polgármester: Szedlár János (1997-tõl)
Jegyzõ: Nagy László (1999-tõl)

Ügyfélfogadás:

 • Hétfõtõl csütörtökig: 8:30 – 12:00
 • Pénteken: 8:30 – 13:00

Szedlár János  (polgármester)

 •  Telefonszám: 42/389-218

Nagy László (jegyzõ)

 • Telefonszám: 42/388-359

Demeter Ágnes – Sivadó Miklósné (fõmunkatársak)

 • Feladatkör:
  • főkönyvi könyvelés
  • pénzügyi tranzakció
  • beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
 • Telefon: 42/389-212

Nagy Attiláné (főelőadó)

 • Feladatkör:
  • pénztáros
 • Telefon: 42/389-212

Szvára István (vezető-fõtanácsos)

 • Feladatkör:
  • szociális-, gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatok
 • Telefon: 42/389-212

Üveges-Nagy Nóra (vezető-tanácsos)

 • Feladatkör:
  • népességnyilvántartási ügyintézés
  • ügyviteli feladatok
  • közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
 • Telefon: 42/389-212

Danka Cintia (előadó)

 • Feladatkör:
  • adóügyek
  • hagyatéki ügyintézés
  • működési engedélyek
  • anyakönyvvezetés
 • Telefon: 42/389-212

Sinka Gyuláné (adminisztrátor)

 • Feladatkör:
  • munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok dokumentálása
 • Telefon: 42/389-212

Családsegítõ- és gyermekjóléti szolgálat
Lipécz Csabáné(családgondozó)

 • Feladatkör:
  • családsegítés és gyermekjólét
 • Telefon: 42/389-212

Balogh Sándorné és Szőkéné Kepics Henrietta (védőnők)

 • Feladatkör:
  • várandós,- csecsemő- és gyermekvédelem
 • Telefon: 42/389-626

Mezőőri szolgálat

 • Balogh Gyula    
 • Németh László   

Papp Mariann (falugazdász az MVH alkalmazásában)

 • Feladatkör:
  • őstermelői igazolványok, mezőgazdasági támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok

Telefon: 30/339-2663

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 • Milák Zoltán (elnök)
 • Telefon: 42/389-212

 

Az önkormányzat feladatai:

A közszolgáltatások körében:

 • településrendezés és településfejlesztés,
 • az épített és természeti környezetek védelme,
 • a lakásgazdálkodás,
 • a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
 • a köztemetõ fenntartása,
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 • a helyi köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
 • gondoskodás a helyi tûzvédelemrõl és a közbiztonság helyi feladatairól,
 • közremûködés az energiaszolgáltatásban,
 • közremûködés a foglalkoztatás megoldásában,
 • gondoskodás az óvodai nevelésrõl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrõl, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról,
 • a közmûvelõdési tevékenység és sport támogatása,
 • a nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elõsegítése,
 • védõnõi ellátás (várandós,- csecsemõ- és gyermekvédelem)
 • mezõõri feladatok

Köteles gondoskodni:

 • az egészséges ivóvízellátásról,
 • az óvodai nevelésrõl, az általános iskolai oktatásról, nevelésrõl,
 • az egészségügyi és szociális alapellátásról, közvilágításról,
 • a helyi kutak és a köztemetõ fenntartásáról,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésérõl.

A polgármesteri hivatal alapvetõ feladata a képviselõ-testület és a bizottságok munkájának segítése. A polgármesteri hivatal munkatársai útján segítséget nyújt az állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, a lakosság önszervezõdõ közösségeinek.