Loading

Iskolánk rövid története

Intézményünk története több évszázados múltra tekint vissza. Az 1770-es egyházi könyvekben már szerepel az iskolára utalás. Iskolánk õsei a református és görög katolikus egyház népiskolájaként mûködtek, majd 1948-tól állami iskola lett. Intézményünk épülete, tornaterme és sportudvara a falu központi helyén a községi park szomszédságaiban helyezkedik el.

Központi épületünk régi szárnya 1969-ben négy tanterem plusz egy elõadóteremként épült. Az 1970-80-as években a demográfiai csúcs idején kicsivé vált iskolát 1984-ben bõvítették négy tanteremmel és egy napközis teremmel. A bõvítés harmadik fázisára 2000-ben került sor, amikor a tetõtér beépítésével, újabb tantermekkel gazdagodtunk. Így jelenleg 13 tanterem és 4 szaktanterem áll rendelkezésünkre. Rendelkezünk még egy kisméretû számítástechnika teremmel is. Nincs dísztermünk, tehát iskolai rendezvényeinket a tornateremben tartjuk. Hiányoznak a szakszertárak, így szaktantermi jelleggel csoportosítottuk az eszközöket a tantermekben. Hiányzik még épületünkbõl a nyelvi labor, stúdió, klubhelyiség és az ebédlõ.

Szabadtéri létesítményekkel rendelkezünk. Így a szabadtéri színpad és tornapálya biztosítottak. 2005 óta épületeinken nagyobb felújítás nem valósult meg. Reméljük, hogy a közeljövõben, pályázatok segítségével, sikerül igazán korszerû, jól felszerelt iskolát létrehozni.

A 2013/2014 es tanévben az iskola tanulólétszáma 245 fõ volt. Az intézmény befogadóképességét tekintve vannak még szabad férõhelyek.

Címe: 4374 Encsencs, Fő utca 68

Telefon: 0642/388-438

Fax:       0642/388-439

E-mail cím: sulencs@freemail.hu

Intézményvezető: Török Mihályné

Intézményvezető helyettes: Radnainé Mátyás Csilla

Iskolai alkalmazottak listája – 2015

Helyzetelemzés

Általános Iskola Encsencs

A 2014/2015-ös tanévünk sok problémával kezdődött. A tanévre meghirdetett fizika-kémia, matematika, angol, technika, testnevelés és ének szakos pedagógus álláshirdetéseinkre alig, vagy egyáltalán nem jelentkeztek, vagy ha mégis, a kijárás, illetve a rossz közlekedés miatt nem vállalták a kollégák az itt tanítást.

Szeptember közepére problémáink ideiglenesen megoldódtak, összeállt a tantestületi kollektíva, s 23 fővel megkezdhettük az oktató-nevelőmunkát.

A tantestületben több változás történt.

A Penészleki tagintézményünkből jött át hozzánk tanítani Tóth Jenő matematika-technika-informatika szakos kollégánk, ill. Kardos Áron kémia-technika szakos kollégánk pedig a Nagykállói Munkaügyi Központ segítsége révén került hozzánk. Ő határozott időre lett kinevezve a tantestületben. A többi tantárgy tanítását óraadó pedagógusokkal sikerült megoldanunk.

A 4 fő óraadónk közül Tóth Csaba János 6 órában éneket, Nagy Olga 9 órában angolt, Abroncsos Judit 6 órában angolt, Hutanu Emil pedig 5 órában fizikát tanított.

Hutanu Emil szeptembertől már nem a tantestületünk tagja, de óraadóként továbbra is fizikát tanított nálunk.

Közben 2 óraadónk Tóth Csaba János és Nagy Olga távozott intézményünkből, így az ő helyettesítésük továbbra is nagy gondot jelentett kollégáink számára.

1 fő részmunkaidős kollégánk van, Jakabné Bíró Ágnes, aki GYES mellett 6 órában dolgozott, ill. 3 pedagógusunk tanított át a Nyírvasvári tagintézményünkbe: Fencsik Enikő 4 órában, Kardos Áron 3 órában. A penészleki tagintézményünkbe pedig Tóth Jenő 8 órában, Fencsik Enikő 7 órában.

A tantestületben a tanév során további változások történtek.

Fehérvári Lászlóné kolléganőnk nyugdíjba vonulása miatt 2014. december 15.-től felmentési idejét töltötte 2015. április 15.-ig, ez idő alatt mivel már nem dolgozott, így az ő osztályfőnöki feladatát a 4.a osztályban 2015. január 05.-től Fekete Melinda látta el.

Kissné Oláh Henrietta kolléganőnk mivel anyai örömök elé nézett, az ő feladatát keresőképtelensége időtartamára, mint helyettesítő pedagógus Murvainé Mikó Gyöngyi látta el szintén 2015. január 05.-től.

Közben újabb kollégánk alkalmazásával sikerült normalizálni problémáinkat.

Hullár Gyuláné magyar szakos kolléganőnk mint helyettesítő pedagógus, Fekete Melinda óráit vette át a felső évfolyamokon 2015. január 05.-től.

Az angol tanítása is megoldódott, 2015. január 19.-től ezt a feladatot Kántorné Szenes Katalin végezte, őt határozatlan időre szóló szerződéssel alkalmaztuk.

Budai Sándor személyében sikerült 1 tanító végzettségű kollégát is alkalmazni, őt szintén határozatlan időre szóló szerződéssel vettük fel, s a 3,b. osztályban látta el a napközis feladatokat, ill. németet tanított  az 5.b. osztályban.

  1. január 05.-től az 5.a. osztály osztályfőnöki feladatait Erdősi-Lőrinc Nóra, az 5.b. osztályét pedig Tóth Jenő látta el.

Közben Budai Sándor kollégánk, másfél hónapi (2015.01.05-től 02.28-ig) tanítás után távozott iskolánkból, így az ő feladatát 2015.03.01.-től Csehné Fülep Judit vette át. Őt helyettesítő pedagógusként és határozott időre szóló szerződéssel alkalmaztuk.

Újabb kolléganőnk, Fóriánné Rimaszombati Anikó nézett anyai örömök elé, ezért tartós távolléte miatt tőle Jakabné Bíró Ágnes vette át a 6.b. osztály osztályfőnöki, s egyéb  feladatait. Jakabné Bíró Ágnes korábbi feladatát egy új kolléganőnkre, Dojcsákné Bártfai Ilonára szerettük volna rábízni, aki 2015. 04.15.-én jött hozzánk, de igen problémás, viharos 4 napos itt tanítás után táppénzre ment, mely azóta is folyamatos, a kolléganőt azóta sem láttuk. Őt Budai Sándor helyére, határozatlan időre szóló szerződéssel vettük fel, sajnos alkalmazása rossz döntés volt, akkor nem sejtettük, hogy ennyi kellemetlenséget fog okozni számunkra. Munkájára akkor sem, most sem számíthatunk, csak foglalja a helyet.

Jelenleg tantestületünk 25 pedagógusból áll, ennyien vagyunk státusz szerint. Az év eleji 23 státuszunkat 2 fő, Kántorné Szenes Katalin és Dojcsákné Bártfai Ilona növelték meg. Van két helyettesítő pedagógusunk is, Csehné Fülep Judit Fóriánné Rimaszombati Anikót, Murvainé Mikó Gyöngyi pedig Kissné Oláh Henriettát helyettesíti. Ezenkívül van egy iskolatitkárunk, négy takarítónőnk és két karbantartónk.

Határozatlan időre kinevezett takarítónőnk továbbra is GYES-en van.

Összesen 35 fő alkotja alkalmazotti közösségünket Encsencs székhelyintézményünkben (14 tanár +13 tanító + 1 iskolatitkár + 5 takarító + 2 karbantartó).

Feladatainkat  e tanévben 13 tanulócsoportban láttuk el.

A tanulócsoportok év végi létszámadatai:  

Alsó tagozaton

1.o. 2.o. 3.a 3.b 4.a 4.b Alsó összesen
22 fő 23 fő 16 fő 17 fő 18 fő 18 fő 114 fő

Felső tagozaton

5.a 5.b 6.a 6.b 7.o. 8.a 8.b Felső összesen
15 fő 16 fő 14 fő 14 fő 14 fő 13 fő 14 fő 100 fő

Iskolánk  év végi tanulólétszáma összesen: 214 fő

A tanévet 218 tanulóval kezdtük, ez év végére az alsó (2. és a 3. o.) és a felső (6.b és a 8.a o.) évfolyamokon is 2-2 fővel csökkent.

Ennek oka: 

– más iskolába távozott két tanuló
– egy tanulónak megszűnt a jogviszonya
– egy tanuló pedig el lett tanácsolva az iskolából.

Ebben a tanévben 8 magántanulónk volt, ennek oka:

– 5 tanulónál külföldi tartózkodás,
– 3 tanulónál magatartásproblémák, mely pszichiáter javaslatára, ill. szülői kérésre történt

A tanév során az SNI-s, a BTMN-es  tanulók száma nem változott, s továbbra is  egy folyamatos figyelemmel kísért tanulónk van.

SNI-s tanulók száma BTMN-es tanulók száma Folyamatos figyelemmel kísért tanulók száma
6 fő 11 fő 1 fő

Fejlesztésre szorulnak:Az ő fejlesztésüket gyógypedagógusaink látják el.

Osztály 1. 2. 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.o 8.a 8.b Ö.
BTNM 1 2 1 3 2 2 11
SNI 2 1 1 1 1 6
Foly.f.k.               1           1

A második osztályos iskolaotthon tanulólétszáma: 23 fő ( év elején 24 volt)Az első osztályos iskolaotthon tanulólétszáma:      22 fő Az idén a csökkenő gyermeklétszám, illetve az óvodában visszamaradt gyermekek miatt csak egy első osztályt indítottunk, ez a 2. osztállyal együtt iskolaotthonos formában működött.

Napközis csoportjaink száma az idén is 4 volt.

1. sz.. 2. sz. 3. sz. 4. sz.
13 fő 16 fő 10 fő 14 fő

2 tanulószobát indítottunk. Az egyik tanulószoba az 5.a és 5.b osztályos tanulókból állt, ők 16-an voltak és Kardos Áron volt a pedagógusuk. A másik tanulószobát a 6-7-8. évfolyamos tanulóink alkották, az ő létszámuk 12 fő volt, ennek a csoportnak nem volt állandó pedagógusa. Itt a kevesebb óraszámmal rendelkező kollégák felváltva látták el a feladatokat.

A mindennapos testnevelés oktatása ebben az évben az 1.2. 5. 6. évfolyamon történt. Az 5.6.7. évfolyamon a heti 5 óra testnevelésen belül 2 óra tánc, a 8. osztályokban pedig a 2,5 órán belül 1 óra tánctanítás volt, melyet Kalapos Tibor  tanított.

Az erkölcstan oktatása az 1. 2. 5. 6. évfolyamon történt.

Intézményünkben kb. 70 tanuló szorult gyógytestnevelésre. A „Köznevelés az iskolában” című pályázat lehetőséget adott arra, hogy egy gyógy-testnevelő kolléga, (Laoues Nóra) foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel, így fejlesztésük biztosított volt ebben a tanévben.

A tanoda a kistérségi pályázati keret terhére 2015. május 30.-ig működött. Mivel előreláthatóan a jövő tanévben nem fog működni, ezért az ottani gyerekeket vissza kell helyeznünk a saját osztályukba, így a tanulószobai felügyeletük + két pedagógust igényel majd a tanulólétszám miatt.

Az önkormányzati tanodai csoport létszáma:                   18 fő

A II. tanodai csoport létszáma ( 5-6. osztályokból áll )     14 fő (15 volt)

A III. tanodai csoport létszáma: ( 7-8. osztályokból áll )   10 fő (14 volt)

Menzás tanulóink száma:                                                13 fő (14 volt)

Ebben a tanévben is két munkaközösség koordinálta a szakmai munkát, mely átfogta az intézmény egész oktatási struktúráját.

Oktató- nevelő munkánkat 2014. július 15.-e óta egész éven át Pethő Kata, az iskolánkba kirendelt mentor segítette.

Az iskola két alapfeladatát a nevelést és az oktatást az idén is igyekeztünk megfelelő összhangban végezni. A ránk bízott tanulókkal igyekeztünk elsajátíttatni a különböző változatos módszerekkel a tananyagot, a sokféle iskolai és iskolán kívüli programmal pedig minden pillanatban, minden tettünkkel neveltük őket.

Mivel több mint 80%-uk hátrányos helyzetű, magas a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, s a veszélyeztetettek száma is fokozatosan nő, ezért meg kellett küzdenünk a szociális és mentális gondokkal, esetenként a devianciával is. Családjaikra egyre kevésbé támaszkodhattunk, ezért hangsúlyosabb szerepet kapott idén a tanulók oktatása-nevelése során a differenciálás és a gyermekvédelmi munka.

Emellett legfőbb pedagógiai célunk az alapkészségek folyamatos fejlesztése, a továbbtanulás megalapozása és az átlag alatti kompetencia eredmények javítása volt. Nagy gondot fordítottunk gyengébb tanulóink felzárkóztatására, ill. arra, hogy akik tehetségesek valamiben, megkapják azt a többletet, ami segíti a kibontakoztatásukat. Az arra rászorulókkal speciális végzettségű szakemberek: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógy-testnevelő és pszichológus foglalkozott.

Számos, tanítási órán kívüli programot pl; különböző rendezvényeket, előadásokat, versenyeket, kirándulásokat szerveztünk számukra. A tanév során nem csak a helyi megmérettetéseken, hanem más települések tanulmányi és egyéb versenyein is szép eredményeket értek el. Ehhez nagyban hozzájárult pedagógusaink felkészítő munkája is.

Az idén 27 nyolcadik osztályos tanulótól búcsúztunk. Ők valamennyien sikeres felvételt nyertek a választott iskolákba.

Bár az idén a tavalyinál kevesebb tanulónk bukott, de még mindig aggódásra ad okot a bukások magas száma (11fő). Annak ellenére, hogy a pedagógus kollektíva úgy érzi, hogy mindent megtesz azért, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el, az ebbe fektetett munka, mérhetetlen energia mégsem hozta a várt eredményt.

Be kell látnunk, hogy a szülők nélkül, csak fél munkát végzünk. A jövő tanévben tovább kell erősíteni a velük való kapcsolattartást, mind jobban be kell vonni őket gyermekeik nevelésébe, mert csak így érhetünk el jobb eredményeket.

A 2014/2015-ös kompetenciamérés eredményeiről

A 6. és 8. osztályos tanulóink matematika és szövegértés eredményei az elmúlt tanévben is az országos átlag alatt helyezkedtek el, ezért az idén is el kellett készíteni a kompetencia alapú oktatás fejlesztését szolgáló intézkedési tervünket. A tavaly készített intézkedési tervünkbe foglaltakat igyekeztünk a legjobb tudásunk és belátásunk szerint véghezvinni, így reméljük, hogy az idei felmérés ezt tükrözni fogja, s jobbak lesznek az eredmények.

A munkatervben tervezett feladatok végrehajtása

A kitűzött feladatok megvalósítása a tanév folyamán rendben lezajlott, de voltak olyan területek, ahol időbeni eltolódások, csúszások, vagy elmaradások tapasztalhatók:

– különösen az óralátogatásoknál, a tanórán kívüli munka, az ügyeleti munka ellenőrzésénél volt ez érezhető.

Ennek oka: valamilyen sürgős munka prioritása, kimutatások időre való elkészítése, pályázati anyagok pontosítása, adatgyűjtés, tanulmányi, magatartási problémák megoldása. stb.

A nevelő-oktató munka gyakran került háttérbe az adminisztrációs munkával szemben.

Vezetői ellenőrzések tapasztalatai

A tanév során az óralátogatások során azt tapasztaltam, hogy a látogatott pedagógusok rendszeresen készültek az órákra, azokon igyekeztek a tanulókkal a tananyagot megfelelő motiválással, tevékenykedtetéssel, differenciálással, IKT eszközök használatával, ill. a kooperatív tanulás változatos módszereivel elsajátíttatni. Találkoztam 1-2 esetben ennek az ellen példájával is. A következő tanévben az ellenőrzések során a tanórán kívüli munkára nagyobb hangsúlyt  kívánok majd fektetni.

Gyermekbalesetek, sérülések az iskolában

Súlyos baleset nem, leginkább apróbb sérülések történtek az iskolában. Ez  köszönhető az év eleji balesetvédelmi oktatásnak, valamint a kollegák folyamatos megelőző munkájának, rendszeres figyelmeztetéseinek.

Kapcsolattartás más szervezetekkel

Munkánk hatékonysága érdekében folyamatos volt a kapcsolattartásunk a Nyírbátori Nevelési Tanácsadóval, a Mátészalkai 2. számú  Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a  hitoktatókkal, a T-dance Alapfokú Művészeti Iskola, a szülői szervezet, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Százszorszép Óvoda, az Önkormányzat dolgozóival, az alapítvány elnökével, továbbá a védőnővel, orvossal, iskolarendőrökkel, polgárőrökkel. Ők pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató- nevelő munkánkat. Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen tudtuk volna a tanévi feladatainkat sikerrel megvalósítani.

A tanév során több esetben nyújtottunk színteret községi és egyéb rendezvényeknek.

Pedagógus minősítés eljárás, portfólió

A 2015. évi általános eljárásban való részvételre, a minősítési tervbe 3 kollégánk jelentkezett (Fehérvári László, Fehérvári Lászlóné, Harcsa Gáborné), de végül nem töltötték fel a portfóliójukat, mert nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel.

2015. januárjától minősítési eljárásáig ideiglenes pedagógus II. fokozatba lett átsorolva Vargáné Kóródi Judit, jómagam pedig miután elvégeztem a tanfelügyelői és a minősítő szakértői képzést a mesterfokozatba kerültem.

A 2016. évi általános eljárásban való részvételre, a minősítési tervbe Radnainé Mátyás Csilla és Kántorné Szenes Katalin jelentkezett, ill. az idén kötelező volt ismét jelentkeznie Vargáné Kóródi Juditnak is.

2015 januárjától Kardos Áron kollégánk gyakornoki fokozatba lett átsorolva. Ha meg lesz a nyelvvizsgája, ő akkor lesz Pedagógus I. fokozatba átsorolva. Erdősi-Lőrinc Nóra kolléganőnk 3 éves gyakornoki ideje ez év végén fog lejárni, így ha sikeres minősítő vizsgát tesz, akkor őt 2016 januárjában fogjuk Pedagógus I. fokozatba sorolni.

Tárgyi feltételeink

Ebben a tanévben is a takarékos gazdálkodás keretein belül végeztük el a nyári karbantartási munkálatokat. Karbantartóink, takarítóink szeptemberre az iskola épületében a szükséges javításokat, festést, takarítást elvégezték, így egy szépen rendbe tett iskolát vehettek birtokba tanulóink. Minden osztály saját termet kapott bízva abban, hogy így csökken a károkozás, a diákok sajátjukként jobban oda fognak figyelni környezetük megóvására.

Voltak osztályok, akik nagyon komolyan vették ezt, viszont voltak olyanok is, ahol nem törődtek ezzel. Sajnos ebben a tanévben is felerősödött a tanulók között az agresszió, károkozás.

Néhány teremben igen komoly károkozást okozott néhány diák, főleg az ajtókban, ill. a falakon. Mivel minden osztály felelt terme tisztaságáért, s annak berendezési tárgyaiért, ezért ezek a károkozók fel lettek szólítva a károk helyreállítására. Többségük ki is fizette a kárt. A következő tanévben is kiemelt feladatunk, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét az iskola és saját értékeiknek a megóvására, ill. a takarékosságra, mert még mindig sok a nyitva hagyott csap, ajtó, ablak, égve felejtett villany, stb…

A WC-k felújítására többször kaptunk ígéretet, de mindig elmaradt az anyagi források hiánya miatt. Végül a legrosszabb állapotban lévő földszinti fiú WC-t a Csillagfény iskolától kapott terembérleti díjból sikerült felújíttatnunk. A nyári és az őszi időszakban többször beáztunk, de végül sikerült itt is a hibát kijavíttatni. Az idén a gázzal való fűtésről visszaálltunk az aprítékra és a fával történő fűtésre. Kezdetben sokat fáztunk, végül rendeződtek az ezzel kapcsolatos problémák is, így megfelelő hőmérséklet volt a fűtési időszakban az iskolában. A fűtésre kaptunk segítséget az önkormányzattól két közmunkást, ill. áprilistól egy takarító közfoglalkoztatott segítette a takarítók mindennapi munkáját.

Az éves munkánkhoz, feladataink elvégzéséhez szükséges eszközök szerény keretek között, de rendelkezésünkre álltak.

A TIOP-os pályázatunk által intézményünk egy nyelvi laborral gazdagodott. Ennek keretén belül 16 számítógépet, 11 laptopot, 1 tabletet és 6 projektort kaptunk. Még 6 interaktív táblát várunk. Bízom benne, hogy a következő tanévkezdésre ezek is megérkeznek. Más pályázatokból is kaptunk IKT eszközöket. A közeljövőben tervben van a gyakorlati konyha rendbetétele, ill. egy kémiai szertárrész kialakítása a tanórai foglalkozásokhoz.

Mivel a tantestület kinőtte a nevelői szobát, így azt a nyáron átköltöztetjük a nevelői szoba melletti osztályterembe. A régi nevelői szoba nem szűnik meg, az továbbra is a pedagógusok szolgálatában fog állni. Ide félre vonulhat az, aki csendben szeretne dolgozni, vagy éppen enni akar, vagy fénymásolni szeretne.

A tanoda helyén a következő tanévben táncterem lesz.

Tovább folytatódott ebben az évben is az iskolagyümölcs program, ill. az iskolatejet továbbra is minden tanuló ingyen kapta.

Összegzés

Beszámolómból kitűnik, hogy a tantestületnek ebben a tanévben is nagyon sok problémával kellett megküzdenie, mely főleg a nem megfelelő pedagógusellátottságból, s az ebből adódó gyakori feladatátcsoportosításokból fakadtak. A rendkívül sok helyettesítés, s az ezzel járó plusz terhek (órákra való készülés, megnövekedett adminisztráció) fáradttá, megviseltté tette a kollégákat, akik ennek ellenére a tartalmas, sokrétű feladataiknak igyekeztek maximálisan megfelelni, s azt elvégezni.

Remélem, hogy a tankerület a jövőben segít ezen problémáink megoldásában.

Végül szeretném megköszönni mindenkinek az egész évi kitartó munkáját, a közös helytállást, az együttgondolkodást, ill. azt, hogy ezzel támogattátok vezetői munkámat.

A nyári vakációra kellemes pihenést, feltöltődést, jó egészséget kívánok!

Encsencs, 2015. június 30.                                                                               Török Mihályné

                                                                                                                               intézményvezető