Loading

A kedvezményezett neve: Encsencs Község Önkormányzata
A projekt címe: „Ismét segítünk fellélegezni!”

  • A projekt időtartama: 2018. május 1. – 2021. május 1.
  • A projekt időtartama 36 hónap
  • A szerződött támogatás összege: 197 199 341 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Encsencs Község Önkormányzata EFOP-1.6.2-16-2017-00054 azonosító számú, „Ismét segítünk fellélegezni” című projektje 2018.02.07-án támogatói döntésben részesült. Az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.05.01. – 2021.05.01. A 197 199 341 Forint 100%-os, vissza nem térítendő támogatás célja Encsencs településen a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A program a Közösségi Ház előadótermében valósult meg, Szedlár János Encsencs község polgármestere a TÁMOP-5.3.6-11-1-2012-0023 „Segítünk fellélegezni! 2012-2015 között megvalósult projekt tapasztalatairól tartott előadást. Ezt követően Szvára István György, aki az előző programnak és a jelenlegi EFOP-1.6.2-16-2017 00054 a szakmai vezetője, a projekt jó gyakorlatairól adott tájékoztatást. Az előadást követően Hornyák Éva szakmai koordinátor irányított beszélgetéssel kapcsolta össze a jelenlévő szakemberek észrevételeit és hozzászólásait a két projekt között.