Loading

Encsencs Község Önkormányzata 2013. február 7-én megtartotta a “Segítünk fellélegezni!” címû projekt nyitórendezvényét. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 számú komplex felzárkóztató program a település két nagy szegregátumában élõ hátrányos helyzetû, alacsony iskolai végzettségû, szociális és anyagi problémákkal küzdõ lakosság fejlesztésére irányul.

A projekt a szemléletformálást helyezi elõtérbe, melyben a komplex fejlesztés családokra irányulva éri el leghatásosabban célját.  Részprogramjai a család minden korosztályát célozzák, így csecsemõket, kisdedeket, gyerekeket, fiatalokat és a felnõtteket, anyákat, apákat.

Tájékoztató a “Segítünk fellélegezni!” projekt megvalósult részprogramjairól.

“BABÓCA” Gyerekház

A “BABÓCA” Gyerekház napi rendszerességû foglalkozásai 2013. március 18-án kezdõdtek. Nagy Ágnes, fõállású közösségi programszervezõ koordinálja a szakmai munkát. A programban résztvevõ 1-4 éves korú gyerekek száma 15, akik anyukájukkal együtt vesznek részt a fejlesztésben. A fejlesztést Balogh Sándorné és Varga Zsuzsanna védõnõk, és Görögné Mészáros Erzsébet, Nagy Sándorné és Böszörményi Barnabásné óvodapedagógusok végzik.

A védõnõk fejlesztõ tevékenysége az egészséges életvitelre, testi és lelki fejlõdésre, személyes és környezeti higiéniára irányul, míg az óvónõk az óvodai nevelés elõkészítéséért ének- zenét, irodalmi és anyanyelvi nevelést, mozgást mozgásos játékot, ábrázoló tevékenységet illetve érzelmi nevelést elõsegítõ játékokat alkalmaznak.

A nyári idõszakban, júniustól augusztus végéig családi-nyári napköziben vehettek részt a kisgyerekes családtagok. A gyerekházba járó gyerekek testvérei, szülei és családtagjai is részt vehettek a szervezett közösségi-, sport és egyéb fejlesztõ szabadidõs programokban, amit szintén a védõnõk és a fejlesztõ pedagógusok tartottak.

2013. augusztus 16-án látogatást szerveztünk a Nyíregyházi Állat és Vadasparkba, amelyen szintén az anyukákkal együtt vehettek részt a kisgyerekek. Az itt eltöltött idõ után elmentünk az újdonságnak számító Mc Donald’s-ba, ahol minden gyermek Happy Meal menüt kapott ajándékba.

2013. szeptembertõl hat gyerekházas kisgyerek kezdte el az óvodát. Az óvodapedagógusok visszajelzése szerint meghatározó a különbség az óvodát kezdõ gyerekek között, természetesen a gyerekházban fejlesztett gyerekek javára. Mivel ismerik már az óvónõket, így az anyáról való leválás sokkal könnyebb, szinte azonnal kapcsolatot tudnak alakítani a többi gyerekkel, könnyen elfogadják az óvónõk és a dajka nénik kéréseit, fogékonyabbak, mivel az energiájukat már nem köti le az elszakadás megélése.

A gyerekekrõl az esetmenedzserek egyéni fejlesztési tervet készítenek, ami ennél a hat gyermeknél lezárult. Jelenleg a “BABÓCA” Gyermekházba járó gyermekek  létszáma 5 fõ.

 

“ÍRISZ” Anyaközpont

Részprogramként jelenik meg az “Egészségedre!” Klub valamint, az “Írisz” Anyaközpont szolgáltatások. Mind a két szolgáltatás havi rendszerességgel jelentkezik. Az “Egészségedre!” Klubot a helyi doktornõ Dr. Rózsa Viktória vezeti, az “Írisz” anyaközpontot pedig Balogh Sándorné védõnõ, aki szintén a helyi egészségszolgáltatásban dolgozik.

Az anyaközpont létrehozásának célja, hogy a nõk védett, elfogadó és toleráns közösséget hozzanak létre, és tartsanak fent, ahol õszintén megoszthatják egymással problémáikat, tapasztalataikat, sikerélményeiket, egymástól tanulva, egymásnak segítve.

2013. február 14-én csatlakoztunk az Országos Anyaközponthoz, február 23-án pedig szakmai látogatást tettünk a Miskolcon “Holdam” Anyaközpontba, amely az országos hálózat egyik tagja. Ez a tapasztalatszerzõ szakmai program lehetõvé tette, hogy bepillantsunk egy 2007 óta mûködõ szervezet munkájába.

–          “Írisz” Anyaközpont, mint új szolgáltatás indult február 25-én. A szegregátumban élõ anyák számára klub jellegû összejövetelként havi rendszerességgel mûködik.

Az elsõ alkalommal az “Anya szerepe a családban” témához tartozó irányított beszélgetést folytatott a helyi védõnõ, bátorítva a jelenlévõket, hogy mondják el saját véleményüket.

–          A második alkalommal március 27-én gyûltünk össze Deák Éva, a Báthory István Gimnázium védõnõje tartott elõadást “Családtervezés” címmel. A védõnõ beszélt arról, hogy az internetes, “arc nélküli” információszerzés nagyon félrevezeti a fiatalokat. Nem kapnak megfelelõ, kellõ tájékoztatást a serdülõkorral kapcsolatos témákról, nem kommunikálnak a szülõkkel a nemi érésrõl és a párkapcsolatokról. Tabu témaként kezelik a családtervezést.

Elmondta, hogy az anyaszerepet a nagymamák vállalják a fiatal anyukák helyett a családban. Szó esett a nemi betegségekrõl, a csonkacsalád problémás területeirõl, illetve az apai példa hiányának nehézségeirõl.

–          A harmadik alkalommal áprilisban “Gyermeknevelés, nevelési technikák” címmel Balogh Sándorné védõnõ tartott elõadást. A fejlõdés minden korszakához kapcsolódó nevelésrõl folyt a kötetlen beszélgetés, ahol a személyes tapasztalatokat is megbeszélték.

–          A negyedik, májusi klubfoglalkozáson “Háztartásvezetés, háztartásgazdálkodási ismeretek” címmel beszélgettek az összegyûlt anyukák. Lakásban és lakáson kívül végzendõ napi, heti és szezonális munkálatokat vitatták meg, és néhány jó tanáccsal és praktikával is ellátták egymást az érdeklõdõk.

–          Ötödik alkalommal a “Háztartási balesetek és azok ellátása” került megbeszélésre. A balesetek megelõzése, a vészhelyzetek végiggondolás és kivédése az egyik legfontosabb feladat mindannyiunk számára.

–          A hatodik összejövetelen a “Háztartási veszélyforrások, gyerekcsínyek” címmel folyt a konzultáció. A legnagyobb veszélyforrás a gyerekek számára a lakás illetve annak környezete. Sokat tehetünk ezek megelõzéséért, de a legfontosabb, amit nem pótolhatunk, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül a piciket. Bármivel is foglalkozunk, az egyik szemünket mindig rajtuk kell tartanunk.

–          Hetedik alakalommal az “Anyatejes világnap, szoptatás” címmel folyt a beszélgetés. Az anyatej a csecsemõ legideálisabb tápláléka, életfontosságú vitaminokat, nyomelemeket tartalmaz. Ráadásul nem kell melegíteni, mindig kéznél van, ideális a baba életkorához, megfelelõ az összetétele, minõsége, mennyisége. Mindez az anyukák egészségére is pozitív hatással van.  Azok között, akik sokáig táplálták anyatejjel gyermeküket, ritkábban fordul elõ mellrák vagy egyéb nõgyógyászati daganatos megbetegedés. Meghaladottá vált az a korábbi nézet, mely szerint három óránként kell szoptatni a kisbabákat. Ma már az igény szerinti anyatejes táplálást népszerûsítik a védõnõk.

“Egészségedre” Klub

Az egészségedre klub létrehozásának célja az volt, hogy a szegregátumban élõk egészségi állapotát javítsuk, megtartsuk, valamint olyan egészségügyi problémákról beszélgessünk szakember vezetésével, aki segítséget tudnak nyújtani a megoldásában.

–          Az elsõ alakalommal “A dohányzás káros hatásairól” tartott elõadást Dr. Rózsa Viktória háziorvos. Tízperces filmvetítéssel kezdte az elõadást ahol az érdeklõdõk láthatták, hogy milyen hatása van a szervezetre a cigarettának. Majd egy légzésfunkciót mérõ vizsgálatot végzet a jelenlévõkkel.

–          Második összejövetelen “Az alkoholpusztító hatásai” téma miatt nehézkesen indult a beszélgetés, bár ez a jelenség mindennapjainkban sajnos szerepet játszik. A foglalkozáson résztvevõk aktívan vettek részt a beszélgetésben.

–          Harmadik klubfoglalkozás témája “A drog, pusztító hatásai”. A doktornõ rövid történeti áttekintéssel kezdte az elõadást. Elmondta, hogy a drogok egy részét régen is használták orvosi célokra, napjainkban pedig fájdalomcsillapításra. Az elõadás alatt az is elhangzott, hogy nem csak mesterséges drogokat tekinthetjük drogoknak, hanem a különbözõ szenvedélyeket is, mint pl. a játékszenvedély, vagy az alkohol, amelyek függõséget okoznak.

–          A negyedik foglalkozás témája “Az immunrendszer túlzott reakciója az allergia”. Az elõadás az allergia, mint betegség bemutatásával kezdõdött, majd a doktornõ elmondta, hogy az allergia egy túlérzékenység, ami azt jelenti, hogy az ember és a természet kapcsolatát valami megzavarja. Immunrendszerünk védekezik a vírusok, baktériumok, és egyéb kórokozók támadásai ellen, az allergia esetén viszont az immunrendszer ártalmatlan anyagok (például kutyaszõr, házi por – atka – ürülék, virágpor, penészgomba stb.) hatására is beindítja szervezetünk védekezõ mechanizmusát, mely allergiás panaszokban nyilvánul meg. A tünetek felsorolásával folytatta elõadását. Kiemelten beszélt a doktornõ az asztma betegség tüneteirõl, kezelési lehetõségeirõl.

–          Ötödik alkalommal júniusban, a nagy melegre tekintettel a téma “Hogyan védekezzünk az UV sugárzás ellen?” A doktornõ beszélt a leégés veszélyeirõl, a fokozott napfény hatásáról, a nap okozta késõi bõrártalmakról, a bõrrákról, a szemkárosodásról. Mikor kell orvoshoz fordulni, illetve hogyan kell kezelni a napsütés okozta ártalmakat.

–          A júliusi, hatodik foglalkozás témája “Miért kellenek a védõoltások?” A születés pillanatától kapunk védõoltásokat, kötelezõket és nem kötelezõket, melyeknek az a célja, hogy védve legyünk különbözõ betegségektõl. A doktornõ ismertette azokat a védõoltásokat melyek kötelezõek. Elmondta, hogy ezek mire szolgálnak, és mit védenek, majd képekkel illusztrálta a betegségek látható tüneteit. Tájékoztatást adott arról, hogy egyre több szülõ a kötelezõ védõoltást sem adatja be, mert szerintük nem fontos, és hogy azzal érvelnek, hogy természetgyógyászatban meg találják rá a megfelelõ szereket és így nem kell a gyermekeiket különbözõ mérgezõ szerekkel kezelniük.

–          Hetedik alkalom témája “Miért fontosak a szûrõvizsgálatok?”. Hazánkban rendelet szabályozza a kötelezõ egészségbiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehetõ szûrõvizsgálatok rendjét. A jogszabály megkülönböztet kötelezõ, valamint önkéntesen igénybe vehetõ szûréseket. A kötelezõ szûrések körébe kizárólag újszülött, csecsemõ és gyermekkorban végzett vizsgálatok tartoznak. Felnõtt korban egyes betegségek megelõzésére vagy korai felismerésére szolgáló vizsgálatokat életkorhoz kötötten a biztosítottak önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. Vannak szervezett keretek között zajló és alkalomszerûen végzett szûrések is. Szervezetten azokat a vizsgálatokat végzik, amelyek népegészségügyi szempontból hatásosak, tehát elvégzésük bizonyítottan csökkenti a halálozást. Az alkalomszerûen igénybe vehetõ szûrõvizsgálatokra a házi orvos irányításával kerülhet sor a rendeletben meghatározott gyakorisággal.

Baba-Mama Klub

A projekt idõtartama alatt kétheti rendszerességgel Baba-Mama Klub várja a településen élõ, szülés elõtt lévõ kismamákat és a 0-3 éves korú gyerekes anyukákat, melyet Balogh Sándorné védõnõ vezet.

Az elmúlt idõszakban a következõ témák kaptak szerepet egy-egy találkozás alkalmával:

– Szülés utáni depresszió

– Szülés utáni fogamzásgátlás

– Szoptatás

– Bababiztos környezet kialakítása házon belül és kívül

– Anyák napja alkalmából az általános iskolások köszöntõ programja

– Kora tavaszi allergia

– Testvérféltékenység, testvérkapcsolat

– Beszédfejlõdés, fejlesztõ játékok

– Csecsemõk a nyári hõségben, a nyár és a vízpart veszélyei

– Balesetek, védõoltások azok hatásai

– Az anyatejes táplálás világnapjáról való megemlékezés

– Fogzás, fogápolás gyermekeknek és anyukáknak

– Bõrápolás, babamasszázs

– Napirend, takarítás, rendrakás a gyerek mellett

– Lázcsillapítás

– Melldaganatok és a mell önvizsgálata

A klubfoglalkozások kötetlen beszélgetés formájában történnek. Az elmúlt idõszakban megszokták és megszerették az anyukák a találkozások e formáját, mely sok pozitív dolgot hozott életükbe.  A védõnõvel gyakoribb, közvetlenebb a kapcsolattartás, bizalmasabban fordulnak hozzá kérdéseikkel, problémáikkal.