10 fő részvételével 3 napos kommunikációs és személyiségfejlesztő tréninget szerveztünk, melynek célja az érintettek társas és személyes kompetenciájának valamint problémaérzékenységük és pozitív mondanivalójuk fejlesztése volt.