Loading

Encsencs Község Önkormányzata EFOP-2.4.1-16-2017-00008 azonosító számú, „Ismét segítünk fellélegezni” című projektje 2018.02.21-én támogatói döntésben részesült. Az Európai Unió által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.06.01. – 2020.05.31. A 200 millió Forint, 100%-os vissza nem térítendő támogatás célja Encsencs településen a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Projektünk során a fejlesztés célja továbbá az EFOP-1.6.2 (ESZA) programhoz kapcsolódva, hogy a megvalósuló programelemeket lakhatási feltételek megvalósításával, valamint a Csillag szolgáltatóház és a Csillag szolgáltató pont létrehozásával, működtetésével egészítsük ki.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.