Loading

Szervezeti felépítés:

Polgármester: Szedlár János           Tel.: 30/9961414

Jegyző: Nagy László             Tel.: 30/9154547

Sivadó Miklósné és Nagy Attiláné:

 • Feladatkör:
  • főkönyvi könyvelés
  • pénzügyi tranzakció
  • beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
  • pénztár
 • Telefon: 42/389-212

Szvára István

 • Feladatkör:
  • szociális-, gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatok
 • Telefon: 42/389-212

Üveges-Nagy Nóra

 • Feladatkör:
  • népesség-nyilvántartási ügyintézés
  • ügyviteli feladatok
  • anyakönyvi feladatok ellátása
 • Telefon: 42/389-212

Plés-Koleszár Andrea:

 • Feladatkör:
  • adóügyek
  • hagyatéki ügyintézés
  • működési engedélyek
  • méhészeti bejelentések
 • Telefon: 42/389-212

Szilágyi Ágnes

 • Feladatkör:
  • közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok dokumentálása
  • közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
 • Telefon: 42/389-212

Mezőőri szolgálat

 • Balogh Gyula    
 • Németh László   

Papp Mariann (falugazdász az MVH alkalmazásában)

 • Feladatkör:
  • őstermelői igazolványok, mezőgazdasági támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok

Telefon: 30/339-2663

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 • Milák Zoltán (elnök)
 • Telefon: 42/389-212

Az önkormányzat feladatai:

A közszolgáltatások körében:

 • településrendezés és településfejlesztés,
 • az épített és természeti környezetek védelme,
 • a lakásgazdálkodás,
 • a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
 • a köztemető fenntartása,
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 • a helyi köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
 • közreműködés az energiaszolgáltatásban,
 • közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
 • gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról,
 • a közművelődési tevékenység és sport támogatása,
 • a nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése,
 • mezőőri feladatok

Köteles gondoskodni:

 • az egészséges ivóvízellátásról,
 • az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, nevelésről,
 • az egészségügyi és szociális alapellátásról, közvilágításról,
 • a helyi kutak és a köztemető fenntartásáról,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről.

A polgármesteri hivatal alapvető feladata a képviselő-testület és a bizottságok munkájának segítése. A polgármesteri hivatal munkatársai útján segítséget nyújt az állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, a lakosság önszerveződő közösségeinek.