Loading

Községünkben 1998. október 15-tõl működik Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat, melynek működtetője és fenntartója községünk önkormányzata volt 2006. június 30-ig. 2006 július 1-tõl az önkormányzat a feladatkörébe tartozó szociális feladatellátások közül a családsegítést a gyermekjóléti szolgálattal együtt ellátási szerződés keretében működtetésben átadta a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata (Nyírbátor, Édesanyák u. 3.) részére.

A feladatot főállású családgondozó látja el az 1997. évi XXXI. tv. és azok végrehajtási rendeleteinek – 149/1997. (IX.10.), és a 15/1998 (IV.17.) 133/1997 (VII.29.), 150/1997 (IX.10) kormányrendeletek és a 15-1998. (IV.30.) N.M. rendelet – szellemében.

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIHELYEZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI IRODÁJA

                                         ENCSENCS

                        4374 Encsencs, Fő u. 31. (Közösségi Házban)

Családgondozók: Éles Lászlóné

Tel.: 42/389-212

Ügyfélfogadási idő: HÉTFÕ: 7.30 – 12.00

                                    KEDD: 13.00-16.00

                                    SZERDA: 7.30 – 12.00

                                    CSÜTÖRTÖK: 13.00-16.00

                                    PÉNTEK: 7.30 – 12.00

Településünkön a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás ellátása társulás formájában történik, Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretein belül.

(Elérhetőség: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7. Tel.:06-42/284-211

A szolgálat munkáját 1 fő családgondozó teljes munkaidőben látja el.

Családsegítő szolgálat

 A szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentálhigiéniás ellátása. A fő cél az, hogy  a hozzánk fordulók képesek legyenek a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, végül a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagunkon való segíteni tudásra. A gondozás során a családgondozó komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiéniás és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg.

Általános szolgáltatásaink:

A családban jelentkező krízisek, működési zavarok, konfliktusok megoldásának családgondozással történő elősegítése.

– Szociális, mentálhigiéniás, és életvezetési tanácsadás.

 Információs tanácsadás szociális, családtámogatási és egyéb ellátásokról való tájékoztatás.

– Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való foglalkozás, együttműködési kötelezettség keretén belül.

– Észlelő és jelzőrendszer működtetése a veszélyeztető helyzetek és krízishelyzet megelőzése céljából.

 A lakosság szociális és mentálhigiénis helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban előforduló problémák okainak feltárása és jelzése az illetékesek felé.

– Adományok gyűjtése, osztása.

Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatunk, hogy hozzájáruljunk a településen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. Célunk a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelőzést, ezért a szolgálatunk jelzőrendszert működtet melynek tagjai: egészségügyi szolgáltatást nyújtók, közoktatási intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság.

Jelzéssel élhet bárki, aki a környezetében gyermekbántalmazást, vagy más veszélyeztetést észlel. A jelző személyét minden esetben a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

Általános szolgáltatásaink:

A gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáink rendezése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozása.

A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

Szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele.

A védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése és a család segítése abban, hogy ez megvalósuljon.

Hivatalos ügyek intézésének segítése.

Szolgálatunk dolgozói a szociális munka Etikai Kódexe alapján végzik a munkájukat, melynek alapja a humánum, az emberi méltóság tiszteletben tartása és a titoktartás.