Loading

A szervezet 1992. június 8-án megtartott alakuló ülésén jött létre, tagnyílvántartása szerint 14 fõvel, melyet a bíróság ez évben be is jegyzett. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 25 fő. Ebbõl 4 fős státusza jelen állapotban úgynevezett átmeneti, kik kilépési szándékukat jelezték vagy bejelentették. Folyamatban 2-3 fő tagfelvétele.

Az egyesület célja

A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet végző személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása, érdekeik védelme és képviselete. A község közrendjének közbiztonságának védelme és ennek érdekében együttműködés a rendőrséggel, társszerveivel, helyi civil és más gazdálkodó szervekkel, a helyi önkormányzattal, intézményeivel, és nem utolsó sorban a lakossággal.

A mûködés sajátosságai, eredmények

Az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet nem végez, így működéséhez saját bevétellel hozzájárulni nem tud. Tevékenységéhez a helyi Önkormányzat éves támogatását használja fel, mely évente 200.000 Ft valamint a megyei és országos Polgárőr Szövetség alkalmazkodó támogatását működésre és fokozott polgárőr szolgálat ellátására, ami 2003-2005 és 2009-ben 100-100.000 Ft volt, melyből némileg sikerült a szükséges formaegyenruhát pótolni. A pályázati lehetőségek kihasználásával az egyesület először 2010-ben élt így újabb 100.000 Ft támogatással bővült a működésre felhasználható költség. Az eltelt több mint 18 év alatt az egyesület sem tagjának sem tisztségviselőjének nem számfejtett munkabér, sem tiszteletdíjat, feladatokat a polgárőrök önkéntes munkában látják el. Tagja hétről hétre, rendezvényről rendezvényre rájuk szabott feladatot ellátva teszik dolgukat, akár önállóan, akár vezényelve. Partnereink elismerő visszajelzése, a tagok elkötelezettsége teszi és emeli szinte hivatássá e munkát. Tisztában vagyunk vele, hogy a lakosság megítélése, időnként megnyílvánulása a közrend és közbiztonság állapotából, helyzetéből adódóan nem minden esetben pozitív. Ez az önként vállalt munka nem a legnépszerűbb és nem a sikerélményekben gazdag tevékenységek közé tartozik, de elismerésre méltóvá kell, hogy váljon az, amikor konkrét lopási cselekményeket elõznek meg, illetve annak felderítésében élen járnak polgárőreink, vagy betöréshez készülő személyeket akadályoznak meg és adják át intézkedésre rendőröknek, avagy éppen körözött-lopott gépjárművet fedez fel.

A jövõrõl

Polgárőreink elkötelezettek az eddigi megállapodások, együttműködések további folyamatos ellátására. Törekszenek arra, hogy a célok eléréséhez, megvalósítható ügyekben készen álljanak a közös cselekvésre, a helyi társadalmi összefogást igénylő feladatokban való együtt- és közreműködésre, melyhez a partnerek mellett a helyi lakosságra is szükség van. Az eredményes működéshez szélesebb alakokra helyezett forrásokra van szükség, melynek egyik pillére a pályázati lehetőségek kihasználására, valamint az önkormányzati támogatás nevelése. A szolgálati gépjármű beszerzése, annak fenntartása és üzemeltetése, az állandó székhely kialakítása, illetve a járőrszolgálat egységes formaruházattal történő felszerelések szintén meghatározó tényező a jövőt illetően.

Az egyesületnek egyetlen ügyintéző és képviseleti szerve van maga a 3 fős elnökség: Kovács János, Tóth István,  Kóródi András, kiknek az eredeti mandátuma 2010. évben lejárt, új választásra került sor.

2014. augusztus 14.

Csatolmány

Encsencsi Polgárőrség beszámoló 2012

Encsencsi Polgárőrség beszámoló 2013