Loading

Szennyvízelvezetés és tisztítás

A Dél-Nyírségi  Vízközmû Beruházási Társulás 2014.március 31-én írta alá a Nyírbátor,Ecsencs, Nyírvasvári, Nyírgyulaj, Nyírbéltek és Piricse településeket érintõ kivitelezõi szerzõdeseket, amelyek alapján hazai és uniós támogatás segítségével sor kerülhet a településeken a szennyvíztisztító telepek és szennyvízcsatorna hálózatok kiépítésére. A projekt nettó összköltsége 4.500.903.780. Ft, ebbõl támogatásként a társulás 3.718.788.327. Ft-ot vissza nem térítendõ nyereményt nyert el. A projekt támogatási intenzitása 83,270891%. A fennmaradó önerõ összegét BM és NFM Önerõ Alapítvány kívánja fedezni a Társulás. Az ezen felül hiányzó pénzforrás rendezéséhez Vízközmû Társulat által felveendõ LTP alapú hitel szolgál fedezetül. A beruházás a hat település szennyvízkezelését fogja megoldani.  A beruházás megvalósításához szükséges támogatási szerzõdés aláírása (2012.05.31) és a projektszereplõk kiválasztása után elindult a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzés. Egy közbeszerzés keretében került kiírásra ” Encsencs szennyvíztisztító telepének és Encsencs, Nyírbéltek, Piricse csatornahálózatának kivitelezése ” valamint ” Nyírbátor szennyvíztisztító telepének és Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári csatornahálózatának kivitelezése “. 2014 március 31-én sor kerülhetett a kivitelezõi szerzõdések aláírására a nyertes cégek ügyvezetõi és a társulás között, melyet Balla Jánosné társulási elnök mellett minden érintett Polgármester is képviselt. Az ajánlattevõk éltek a rész ajánlattétel lehetõségével, így a Nyírbátori agglomeráció kivitelezését a KEVIÉP Építõipari és Kereskedelmi Kft., az Encsencsi agglomeráció építését a ZEMPLÉNKÕ Kelet-magyarországi Építõipari Fõvállalkozó és Bányászati Kft. nyerte el. A kivitelezés befejezési határideje 2015.április 30. Encsencs agglomeráció tekintetében 2088 új bekötés és egy 520 m³/d kapaciátú telep létesül, hálózat rekonstrukció, szennyvíztisztító telep korszerûsítése, komposztáló és iszapkezelõ megvalósításra kerül a sor. A szerzõdést követõen sor került a munkaterület kivitelezõk részére történõ átadásra, majd a kiviteli tervek elkészítését és jóváhagyását követõen elkezdõdhetnek a tényleges munkák is. A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul a környezet és a talaj megóvásához. A beruházás legfõbb haszonélvezõje a lakosság, hiszen a csatornázott településekre sokkal nagyobb eséllyel érkezik befektetõ, aki munkahelyeket teremtet, valamint a környezet és a talaj megóvása a települések alapvetõ érdeke. Ismételten felhívjuk a lakosság-takarékpénztári szerzõdéssel rendelkezõ lakosok figyelmét, hogy esetleg elmaradásaikat rendezzék, illetve a fizetési határidõket tartsák be annak érdekében, hogy a rendszeres takarékoskodához kötõdõ állami támogatástól ne essenek el, és a szennyvízberuházás sikerrel járulhasson.

A Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt honlapja 

http://www.szennyviz-delnyirseg.hu

Külön menüpontban megtalálhatóak:

,,Segítünk fellélegezni” TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023

Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-5.1.2./D211 Belterületi bel- és csapadékvízvédelem