Loading

Encsencsi Százszorszép Óvoda

Címe: 4374 Encsencs, Bogáti út 2.

Telefonszáma: 42/388-449

Az óvoda fenntartója: Encsencs Község Önkormányzata

A fenntartó címe: 4374 Encsencs, Fõ u.31.

A fenntartó telefonszáma/fax: 42/389-218

Az óvoda email címe: encsencsovoda@freemail.hu

Intézményvezetõ: Nagy Gáborné

Intézményvezetõ helyettes: Nagyné Móka Anikó

Óvónõk neve:

                Kapiné Fülep Tünde

                Makkainé Rédai Erika

                Nagy Sándorné

Dajkák:

                Kóródi Andrásné

                Balogh Istvánné

                Kóródi Sándorné

Konyhai dolgozók:

                Jakabné Molnár Margit élelmezésvezetõ

                Fedics Józsefné szakácsnõ

                Kovács Jánosné szakácsnõ

                Kapi Sándorné konyhalány

                Nagy Sándorné szakácsnõ

Helyzetkép az óvodáról

Az óvoda jól megközelíthetõ helyen, a község központjában helyezkedik el. Külsõ környezete esztétikus, ápolt. A óvónõk a kerítést mesejelenetek festésével tettél vonzóbbá. Az óvoda környékét rendszeres fûnyírással, virágosítással, parkosítással igyekszünk egészségessé, széppé tenni.

Udvarunk tágas, próbáljuk folyamatosan új játékokkal bõvíteni. Így történt ez 2013 õszén is, amikor az Értetek Karitatív Egyesület jóvoltából egy nagyméretû 3 tornyú vár és 2 db homokozó felállítására került sor. A gyermekek kedvükre játszhatnak, mozoghatnak, élvezhetik a napfürdõzést, veteményezhetnek a kiskertben, segíthetnek az udvar, az utca rendbe tartásában. Ezzel is nevelve õket a természet, a környezet megóvására, a tisztaság, a rend szeretetére.

Belsõ óvodai környezetünk is nagyon szép, tágas, világos, jól felszerelt. Sok változatos, az évszakokhoz igazodó díszítéssel tesszük otthonosabbá, színesebbé azokat a helyiségeket, ahol a gyermekek a mindennapjaikat élik.

Az óvónõk kreativitása, kézügyessége, fantáziája kimeríthetetlen tárházak bizonyul, ami megmutatkozik abban is, hogy sok gyermek rajzügyessége, ábrázoló és kifejezõkészsége fejlõdik, olyan szinten, amelyekkel versenyekre benevezve, helyezéseket elérve szerezhetnek hírnevet az óvodánknak.

Programjaink igazodnak a gyermekek életkorához, s a jeles napok, ünnepek megszervezése, lebonyolítása olyan szinten történik, amelyekben még õk is jól érzik magukat, s megértik a feléjük közvetített értékek értelmét, hasznát.

Tehetséggondozással is foglalkozunk. Szakköri jelleggel, heti 1 alkalommal készülnek a különbözõ fellépésekre, miközben kibontakoztatják tehetségüket táncban, éneklésben, verselésben, dramatizálásban.

Szerencsére sok óvodáskórú gyermek van a faluban, így a 75 férõhelyre közel 90 gyermeket veszünk fel, akiket a helyi Pedagógiai Program és a Kompetencia alapú óvodai nevelési program szerint nevelünk.

Örülök, hogy a szülõk 1-2 kivételtõl eltekintve rendszeresen járatják gyermekeiket az óvodába, ami nagyon szükséges a gyermekek fejlõdése szempontjából. Nagyon magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya, ezért nagy szükség van az egyéni és differenciált fejlesztõ munkára.

A nyári szünet általában július hónapban van, ekkor újítjuk fel és tesszük rendbe az óvoda külsõ és belsõ környezetét, így várva a következõ tanévet.

Végezetül olvassák el figyelmesen a következõ üzenetet és a benne foglaltakat próbálja meg mindenki úgy értelmezni, mintha a saját gyermeke üzenné.

Egy gyermek üzenete a szüleihez

Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bûntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.

Add nekem az idõdet! Kérdezd meg mi történt az óvodában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Taníts engem a jóra, és mondd el mi a rossz! Dicsérj, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem!

Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani.

Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!

Bocsáss meg nekem! Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sosem tedd ezt mások elõtt! Kérlek sohasem hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!

Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem! Ne parancsolj, kérj tõlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd.

Bánj úgy velem, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha megszeretnék beszélni veled valamit! Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat.

Mond sokszor, hogy szeretsz engem! Erõsíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is. Részed vagyok, valami különleges dolog, a szerelem teremtett.

Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy “Bocsáss meg!” “Kérlek szépen”, “Köszönöm”, “Sajnálom a történteket” -szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál.

Mondani fogok majd mást is, pl.: “Szeretlek benneteket”

Mindenek elõtt tanítsatok a szeretetre, hitre és az emberek, országunk tiszteletére!

Szívbõl kívánom,hogy minden gyermek életében így legyen.

Nagy Gáborné