Loading


A kedvezményezett neve: Encsencs Község Önkormányzata

A projekt címe: Encsencs község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 99 574 640 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%A projekt tartalmának bemutatása:

Encsencs Község Önkormányzata sikeresen pályázott, ennek köszönhetően jelentős európai uniós forrás áll rendelkezésre a csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztésére. A beruházás elsődleges célja Encsencs település belterületi vízrendezés II. ütemének megvalósítása (csapadékvíz csatornák
felújítása, rekonstrukciója). Ez az ütem tartalmazza Encsencs település egyes főbb gyűjtő csapadékvíz csatornáinak felújítását, rekonstrukcióját. A 
pályázat keretében elkészülnek a település központjában lévő Fő utca csapadékvíz csatornái, amelyek megvalósítása komfortosabbá teszi az ott élők mindennapjait és környezetvédelmi célokat is szolgálnak. A tervben szereplő csapadékvíz elevezető csatornákon elkerülhetetlen a zárt csatornaszakaszok alkalmazása. Ezek indokai az épületek közelsége, a rendelkezésre álló hely szűk volta, vagy mély a bevágás, amelynél szintén a nagy csatorna szélesség helyigénye és a nagy szélesség balesetveszélye, a karbantartás nehézsége az indoka a fedett körülmény megteremtésének. A csatorna mosatása során szükséges a hosszú zárt szakaszt felosztani a mosató eszköz által uralható szakaszokra, továbbá a zárt csatorna iránytöréseire elengedhetetlenül szükséges tisztító aknákat építeni. A felújítás eredményeképpen megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.


A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Encsencs Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00014

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.02.28.