Loading

“Az Encsencsi Iskoláért” Alapítvány

Üdvözöljük!

 Köszönjük,hogy ellátogatott hozzánk!

,,Az Encsencs Iskoláért” Alapítvány létrehozásának ötlete már az elmúlt század nyolcvanas éveinek végén, kilencvenes évek elején megfogalmazódott. A hosszú előkészítés, a kívánság és igény eredménye, hogy három alapító tag mindezt 1998. évben létrehozta. A szükséges és törvényszerű módosításokat követően a szervezet Alapító okirata 1999. április 16-án végleges formát kapott. Az okiratban alapítók meghatározták az alapítvány kezelője és legfőbb szervét, az alapítvány szervezetét, működése és gazdasága szabályait, az alapítvány céljára rendelt vagyont és természetesen nem utolsó sorban a célját, melyet közhasznú szervezetként kíván ellátni, teljesíteni.Mindezek tükrében a megyei Bíróság a szervezetet közhasznú szervezetként 1999.június 10. napján kelt végzésben nyilvántartásba vette, bejegyezte, amely 1999.július 07. napján vált jogerőssé.

Az alapítvány eddigi tevékenysége, működése, elért eredménye Az alapításakor a három alapító tag 120.000 Ft alapítói vagyont bocsátott rendelkezésre. A kezdeti évekre kifejezetten a vagyongyűjtés szándéka volt az elsődleges, mely állt magánszemélyek felajánlásaiból, támogatási összegeiből, vállalkozói támogatásokból és döntően a személyi jövedelemadó 1 %-nal felajánlásaiból. Ezen időszak alatt az alapítvány éves átlagban 50-100.000 Ft közötti összeget fordított a tanulók kirándulásainak, táboroztatásának, kulturális események utazási költségeinek fedezésére. Az alapítvány 2009. év végére valamivel több, mint kettő millió forint vagyonnal rendelkezett. A rendelkezésre álló pénzből az eddigi legnagyobb tranzakcióját végrehajtva, különböző tárgyi-technikai, informatikai, oktatási eszközöket vásárolt 1.995.000 Fr értékben és azt az általános iskola részére átadta.

Az alapítvány több mint tíz éves működése során azt az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően tette céljainak elérése érdekében. Az utóbbi néhány év változásai gátjaivá váltak az alapítványi működésnek, olyannyira, hogy maga a legfőbb szerv az alapítvány megszüntetésében is gondolkodott. Alapítók mindezt átértékelték, és 2010. február 18-i hatállyal módosították az alapító okiratot, melyet a tagok egyhangúan elfogadtak, és felkérte az új, kisebb létszámú kuratórium tagjait legfőbb szervében való részvételre.

Csatolmány

2009 beszámoló

2009 beszámoló eredmény

2009 beszámoló mérleg

2012 beszámoló

2013 beszámoló

Az alapítvány célja

  • Széleskörű társadalmi összefogás lehetőségének megteremtése.
  • Az általános iskolai oktatás és nevelés feltételeinek fejlesztése, korszerűsítése, hatékonyságának növelése.
  • Az általános iskola tanulói tevékenységének, tanulmányi munkájának ösztönzése, a kiemelkedő teljesítmények elismerése.
  • Az általános iskola eszközeinek korszerűsítése.
  • Az iskolából induló, encsencsi illetőségű, felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges fiatalok támogatása.
  • Az iskolai oktatás és nevelés személyi feltételeinek biztosítása, javítása.

A kuratórium tagjai:

Nagy Gáborné (születési neve: Terjék Katalin, született: Nyírbátor, 1962.11.26, anyja neve: Nagy Jolán) H-4374 Encsencs, Fő utca 56. szám alatti lakos,

Nagy Erzsébet  (titkár)  ( születései neve: Nagy Erzsébet, született: Nyírvasvári, 1968.01.15, anyja neve: Könnyû Erzsébet) H-4341 Nyírvasvári, Gebei utca 6. szám alatti lakos

Kóródi András (elnök)( születési neve: Kóródi András, születet: Nyírbátor,1959.11.11, anyja neve: Káplár Erzsébet) H-4374 Encsencs Fõ utca 89. szám alatti lakos

 A jövõrõl

Az alapítvány céljai között meghatározottak szerint részt kíván venni minden olyan társadalmi összefogásban, mely a helyi közösségi érdekek és értékek megvalósítását tûzi célul. Célok elérésére, azok folyamatos teljesítéséhez vagyonra, forrásokra van szükség, melyet önkormányzati, pályázati és egyéb támogatásokból, felajánlásokból kíván az alapítvány biztosítani. A helyi összefogás a pályázati lehetőségek szélesebb kihasználása elengedhetetlen a település tanulóifjúsága, a felnövekvő nemzedék sorsának jobbítása érdekében.

Saját forrásából az iskolai nevelés-oktatás személyi feltételeinek biztosítására, javítására a pedagógusok részére asható díj létrehozásával a nevelő-oktató munka elismerését alapozza meg, melynek feltételrendszerét, kereteit, nagyságrendjét minden év február 15-ig határozza meg a kuratórium.

2014.augusztus 14.