Loading

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac), ad) és af) pontjai alapján, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és a jegyző 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre köteles, így a feladat-és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatás igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek elektronikus intézését a jogszabályban meghatározottak szerint köteles biztosítani.

Encsencs Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének az önkormányzati ASP rendszeren keresztül tesz eleget.

Az E-ügyintézési törvény 8.§ (1) bekezdésének értelmében az ügyfél –törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában –jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé.

A természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Az ügyfelek az elektronikus ügyintézés helyszínét (továbbiakban: ELÜGY) a következőképpen érhetik el:

https://ohp.asp.lgov.hu

Ezt követően megjelenik az ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL és az ügyintézés megkezdéséhez ki kell választani azt az önkormányzatot, ahol ügyet kíván indítani, vagy ügykövetést kíván megnézni vagy adóegyenlegét kívánja lekérdezni.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ha az Ön által kezdeményezett ügytípushoz nincs elektronikus formalizált változat, vagy az nem elérhető, akkor az ügytípusokban e-Papír szolgáltatás használatával lehet benyújtani az adott elektronikus kérelmet ahttp://epapir.gov.hufelületen keresztül.